7 feb. 2012

Classificació i anàlisi dels Serious Games

Els Serious Games es defineixen com videojocs amb una doble finalitat: entretenir y facilitar l'experimentació i l'adquisició de noves competències relacionades amb aspectes ètics, culturals, socials, corporatius, publicitaris, educatius, etc..

Aquest tipus de videojocs es poden classificar en 3 grans categories:

1. Videojocs educatius (“edutainment”)
Tenen una finalitat pedagògica (educació, formació, entrenament), però sempre des d’un punt de vista lúdic que augmenta la motivació dels participants, permetent així, la interacció per a garantir la implicació i un aprenentatge més significatiu. Aprenentatge basat en jocs (Game Based learning).
Els videojocs educatius poden pertànyer a:
-   Àmbit educatiu (reglat): es tracta de videojocs amb continguts, procediments i  valors provinents del currículum de l’educació reglada: matemàtiques, idiomes, física, etc.
-     Àmbit militar: es tracta de videojocs amb continguts, procediments i valors provinents del camp militar: estratègia, lideratge, conducció de vehicles, etc.
-          Àmbit esportiu: entrenament mental, simuladors d’execució d’exercicis, etc.
-       Àmbit mèdic: entrenament d’habilitats concretes dels metges en situacions específiques de risc, presa de decisions, coordinació d’equips en intervencions, etc.
-   Àmbit de salut: hàbits de salut, estimulació cerebral persones grans, entrenament de capacitats cognitives en persones malaltes.
Avantatges:
-       Alt nivell d’interactivitat.
-       Augmenta la motivació dels usuaris.
-       Creen una sensació d’addicció positiva envers els continguts.
-       Permet aprendre de manera lúdica i amena.
-       Facilita l’entrenament d’habilitats i procediments en entorns controlats sense riscos.
-       Permet un feedback constant i la repetició que consoliden l’aprenentatge.
Exemples
Lost in La Mancha: http://www.lostinlamancha.net
Ribbon Hero 2 (Microsoft Office): http://www.ribbonhero.com/2. Simulacions i Business Games
Es tracta de la recreació d’una realitat determinada en un entorn digital controlat que permet la pràctica de competències instrumentals i l’entrenament en base a objectius didàctics específics. Els simuladors poden ser bidimensionals o tridimensionals en funció de la necessitat d’immersió que necessitem.
Les simulacions poden ser:
-       Demostratives: representen models procedimentals reals però no permeten la interactivitat.
-  Interactives: representen models procedimentals reals permetent la interacció per a la manipulació de les variables dels mateixos.
Avantatges:
-       Alt nivell d’interactivitat.
-       Possibilita la representació fidel d’una realitat concreta.
-       Permet fer demostracions de procediments en temps real.
-       Permet experimentar nous procediments en entorns controlats i sense risc.
-       Afavoreix l’aprenentatge significatiu gràcies a les possibilitats de manipulació de les variables.

Exemples
Simulador empresarial (creació empresa):


3. Advergaming
Es tracta de l’aplicació de les tècniques i mecàniques dels videojocs en l’àmbit de la publicitat i el màrqueting normalment en l’entorn digital. No es tracta de fer publicitat utilitzant la tècnica del “placement” sinó de crear un videojoc curt i breu al voltant d’una marca, d’un producte concret o d’un servei específic.
Avantatges:
-       Reforçar la imatge de marca.
-       Mètode interactiu de fer arribar al client un producte, missatge o servei.
-       Crear una sensació lúdica positiva al voltant d’un producte, missatge o servei.
-     Atraure als usuaris i consumidors i mantenir-los involucrats en l’acció durant un cert temps sense pensar en res més que en el joc.
-    Permet crear una base de dades d’usuaris a través del registre previ al joc i si es traça la interacció, es pot conèixer gustos, preferències i segmentar el públic.
Exemples
California Milk “Got the Milk”: http://www.gettheglass.com/index2.html


No hi estàs d'acord? Comenta'm el que vulguis! :)

No hay comentarios:

Publicar un comentario